Bằng cách truy cập (được gọi là “Trang web”), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện như được nêu dưới đây. Các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu Trang web sửa đổi các điều khoản và điều kiện của nó, việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với những sửa đổi này. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn phản đối các điều khoản và điều kiện này, bạn không nên cố gắng mua sản phẩm từ Trang web.

Ngoài các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, vui lòng xem kỹ Chính sách Bảo mật của chúng tôi trước khi đặt hàng bất kỳ sản phẩm nào trên Trang web.

Chấp nhận đơn đặt hàng.

Thông báo điện tử mà bạn nhận được rằng đơn đặt hàng của bạn đã được đặt không có nghĩa là Trang web đã chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc giới hạn đơn đặt hàng của bạn bất kể Trang web có nhận được thanh toán hay không. Chúng tôi có thể từ chối thực hiện đơn đặt hàng vì bất kỳ lý do gì bao gồm nhưng không giới hạn các lý do được liệt kê dưới đây:

  • Trang web không thể xác minh tính hợp lệ của khoản thanh toán được cung cấp
  • Hạn chế vận chuyển đối với các sản phẩm cụ thể
  • Các mặt hàng đã hết tại thời điểm đặt hàng
  • Sự khác biệt trong thông tin vận chuyển hoặc thanh toán do khách hàng cung cấp

Trong trường hợp đơn đặt hàng của bạn không thể được thực hiện sau khi chúng tôi đã nhận được thanh toán cho đơn đặt hàng của bạn, thì khoản tiền hoàn lại sẽ được cấp cho bạn theo cách mà Trang web nhận được ban đầu. Đối với các đơn đặt hàng ngoài giờ làm việc bình thường, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn lại tiền cho các đơn hàng bị hủy trong giờ làm việc bình thường của chúng tôi.

Trang web có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể tạm dừng xử lý đơn hàng trong bất kỳ giai đoạn nào của đơn hàng kể từ khi khách hàng đặt cho đến khi khách hàng nhận được sản phẩm từ đơn vị chuyển phát.

Điều khoản thanh toán.

Thanh toán là bắt buộc đối với tất cả các đơn đặt hàng trước khi Trang web xử lý đơn đặt hàng. Các hình thức thanh toán được chấp nhận bao gồm thẻ tín dụng Visa, MasterCard.

Trang web cũng chấp nhận thanh toán qua Paypal. Nếu chọn Paypal làm phương thức thanh toán, bạn sẽ được chuyển đến trang web của Paypal và được nhắc đăng nhập và xem lại chi tiết hóa đơn trước khi nhấp vào nút “Thanh toán ngay”. Khi giao dịch Paypal hoàn tất, bạn sẽ trở lại MagicWall và thanh toán sẽ được ghi nợ từ tài khoản Paypal của bạn khi hoàn tất đơn đặt hàng trên Trang web.

Trong trường hợp không thể xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng thông qua Trang web, MagicWall, theo quyết định riêng của mình, có thể chấp nhận thanh toán thông qua ủy quyền bằng văn bản được gửi qua e-mail của chủ thẻ cùng với bản sao có ảnh của thẻ tín dụng và một mẫu giấy tờ tùy thân hợp lệ của chủ thẻ.

Sự riêng tư.

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Để làm cho trải nghiệm mua sắm của bạn thuận tiện hơn, chúng tôi thu thập thông tin về bạn. Chúng tôi duy trì sự riêng tư của thông tin của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ bảo mật và tuân thủ các chính sách ngăn chặn việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của bạn. Bấm vào đây để xem Chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể cập nhật thông tin tài khoản khách hàng của mình bằng cách làm theo các hướng dẫn được đăng ở những nơi khác trên Trang web này. Tại đây bạn có thể cập nhật tên, mật khẩu, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ e-mail, số điện thoại và thông tin thẻ tín dụng.

Bảo vệ.

Để bảo mật cho bạn, các đơn đặt hàng trên Trang web của chúng tôi được mã hóa bằng công nghệ SSL trên cả máy khách và máy chủ. Thông tin của bạn được gửi qua Internet có thể được tin cậy để đến nơi riêng tư và không bị thay đổi, chỉ đến máy chủ của chúng tôi. Để bảo mật SSL hoạt động, bạn phải sử dụng trình duyệt hỗ trợ SSL. (Xin lưu ý rằng email không được mã hóa và không được coi là phương tiện truyền số thẻ tín dụng an toàn.)

Chuyển hàng.

Phí vận chuyển được tính dựa trên tổng trọng lượng và kích thước của sản phẩm trong giỏ hàng của người dùng tại thời điểm thanh toán cùng với mã bưu điện và quốc gia do người dùng cung cấp. Phí vận chuyển được tính mỗi khi đặt hàng mới và có thể dao động dựa trên chi phí nhiên liệu hiện tại và các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Ngoài bất kỳ lý do bào chữa nào được cung cấp bởi luật hiện hành, chúng tôi sẽ được miễn trách nhiệm đối với việc không giao hàng hoặc chậm giao sản phẩm đã mua qua Trang web do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, cho dù một trong hai bên có thể lường trước được hay không, bao gồm nhưng không giới hạn rối loạn lao động, chiến tranh, hỏa hoạn, tai nạn, thời tiết bất lợi, không có khả năng vận chuyển an toàn, hoặc hành động hoặc quy định của chính phủ.

Định giá.

Trang web có quyền sửa đổi giá trên bất kỳ và tất cả các sản phẩm của mình mà không cần thông báo trước vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Các đơn đặt hàng lại cho cùng một sản phẩm sau khi thay đổi giá có hiệu lực sẽ được tính theo giá mới nhất như được phản ánh trên Trang web.

Sản phẩm và mẫu.

Bất kỳ và tất cả các sản phẩm được giới thiệu trên Trang web đều có thể bị xóa bất kỳ lúc nào. Các mặt hàng cũng có thể bị ngừng sản xuất bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mọi đơn đặt hàng cho một mặt hàng đã bị ngừng cung cấp sẽ bị hủy và hoàn tiền ngay trong giờ làm việc bình thường của chúng tôi. Tất cả các khách hàng có trách nhiệm xác nhận tính sẵn có của sản phẩm và xem xét thời gian giao hàng tiêu chuẩn cho các mẫu và sản phẩm thực tế trước khi đặt hàng.

Các mẫu được mua thông qua Trang web có nghĩa là đại diện chung của sản phẩm. Các mẫu có thể có sự khác biệt về bóng râm và màu sắc so với sản phẩm cuối cùng do sự khác biệt về lô thuốc nhuộm sản xuất. Một số sản phẩm được giới thiệu trên Trang web có thể không được lấy mẫu. Đơn đặt hàng mẫu có thể bị trì hoãn và có thể đến từ nhiều điểm xuất phát mà không cần thông báo trước. Một số sản phẩm nhất định có thể được lấy mẫu trên cơ sở in theo đơn đặt hàng và bao gồm thời gian sản xuất của chính chúng ngoài thời gian của phương thức vận chuyển đã chọn.

Thương hiệu và bản quyền.

Với tư cách là người mua / người dùng trang web, bạn thừa nhận rằng bạn không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với nhãn hiệu, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi và bạn giao ước rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào để đăng ký hoặc can thiệp vào bất kỳ điều nào như vậy các quyền.

Chính sách hoàn trả.

Bất kỳ sản phẩm nào bị hư hỏng hoặc bị lỗi khác như mô tả trong bảo hành của nhà sản xuất nằm bên trong gói của tất cả các sản phẩm tại thời điểm giao hàng sẽ được thay thế miễn phí cho người mua. Tất cả các mặt hàng được xác nhận là bị lỗi trong thời hạn bảo hành phải được chuyển đến công ty và địa chỉ do Magicwall chỉ định với chi phí của người mua. Nếu bất kỳ sản phẩm nào, trên thực tế, bị lỗi, các mặt hàng đó sẽ được thay thế hoặc hoàn lại tiền.

Việc chúng tôi chấp nhận bất kỳ sản phẩm nào được vận chuyển đến Magicwall sẽ không được coi là thừa nhận rằng các sản phẩm được vận chuyển đó bị lỗi và nếu Magicwall  nhận thấy rằng bất kỳ mặt hàng nào được trả lại không bị lỗi, những sản phẩm đó sẽ được vận chuyển lại cho người mua tại chi phí của người mua.

Các chính sách này quy định các quyền duy nhất và độc quyền của bạn đối với việc trả lại các sản phẩm mà bạn có thể mua thông qua Trang web của chúng tôi.

Hỗ trợ khách hàng.

Tất cả các yêu cầu hỗ trợ và dịch vụ liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang web cũng như bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác nên được chuyển đến chúng tôi qua điện thoại.

Bản quyền.

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho Đại lý bản quyền của MagicWall những thông tin sau:

  1. Chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền
  2. Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm
  3. Mô tả về vị trí của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên trang web
  4. Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn
  5. Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép
  6. Tuyên bố của bạn theo hình phạt nếu khai man rằng thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền

Thỏa thuận.

Các điều khoản và điều kiện ở đây, cùng với các điều khoản và điều kiện khác như được bao gồm trong bất kỳ thỏa thuận, tài liệu, chứng chỉ hoặc công cụ bằng văn bản nào giữa chúng tôi hoặc trong bất kỳ thỏa thuận, tài liệu, chứng chỉ hoặc công cụ nào khác được tham chiếu ở đây hoặc trong trang web này, cho dù bằng siêu liên kết hoặc nếu không, cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa chúng tôi liên quan đến chủ đề của hợp đồng này và của chúng, đồng thời thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đây của chúng tôi đối với vấn đề đó.

Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các điều khoản và điều kiện khác như vậy, các điều khoản và điều kiện cụ thể hơn sẽ được kiểm soát. Các điều khoản và điều kiện tập thể đó không được thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi ngoại trừ một thỏa thuận bằng văn bản do bạn và chúng tôi ký kết. Bất kỳ nỗ lực nào để thay đổi,